THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2021-2022 CƠ SỞ TRẦN ĐĂNG NINH

Thứ Sáu,
23/07/2021
1041

Trung tâm toán Beta xin gửi đến các phụ huynh và các con học sinh lịch học năm học mới của trung tâm tại cơ sở Trần Đăng Ninh – Cầu Giấy.

Để được hỗ trợ thêm thông tin về chương trình test đầu vào cũng như tư vấn lộ trình cho các con, phụ huynh vui lòng liên hệ :

Hotline :08 665 888 65