Thầy Lê Duy Anh

Thứ Năm,
20/06/2019
2216

Thầy Lê Duy Anh, sinh ngày 18/01/1996.

Với thành tích học tập ấn tượng, tốt nghiệp loại giỏi trường đại học Bách Khoa với điểm trung bình 3.41/4.0. Phụ trách việc xây dựng chương trình đào tạo giáo viên tại Beta. Quản lý và đào tạo kỹ năng giảng dạy cho giáo viên mới. Tham gia công tác tuyển dụng tại các trường đại học. Giảng dạy Toán các khối 10,11. Phụ trách dạy kèm học sinh.