HỌC TOÁN CAM KẾT CHẤT LƯỢNG BETA EDUCATION

Thứ Tư, 18/09/2019 1142

TĂNG 1-3 ĐIỂM HỌC MÔN TOÁN TẠI 3 KÌ THI QUAN TRỌNG Cam kết tới phụ huynh học sinh con tăng 1 – 3 điểm sau 20 buổi học. Nếu...