TẦM NHÌN – SỨ MỆNH – GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Thứ Bảy,
31/03/2018
2076

 

 

 

TẦM NHÌN 2020: Gửi lời chào tới tương lai.

Tầm nhìn 2020 là cốt lõi trong cam kết của Beta để tạo ra những giá trị tốt đẹp hơn.

Mục tiêu của tầm nhìn là đưa Beta trở thành một thương hiệu được yêu thích, một “hệ sinh thái Beta” tràn đầy cảm hứng. Vì điều này, chúng tôi không ngừng nỗ lực sáng tạo, lan tỏa mạnh mẽ những thông điệp tích cực và ý nghĩa.

Beta góp phần đào tạo nên những thế hệ trẻ nhiệt huyết, tài năng, trách nhiệm.

Chúng tôi sẵn sàng chào đón những thách thức và cơ hội mới với tinh thần của những chiến binh.

Beta gửi lời chào tới tương lai.

SỨ MỆNH: Kiến tạo văn hóa – Giá trị vươn xa

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Nhân văn – Đam mê – Sáng tạo – Hiệu quả