SỰ THÀNH CÔNG CỦA CÁC HỌC SINH CŨNG CHÍNH LÀ THÀNH CÔNG CỦA BETA

Thứ Sáu,
22/06/2018
411

Như thầy Trần Quốc Anh đã chia sẻ ”Tất cả học sinh của BETA luôn là những nhà vô địch.” ???????

Chờ 1, 2 ngày nữa có điểm thi vào 10 và điểm chuẩn vào Ams nữa là được tận hưởng trọn vẹn. Năm nay dự kiến danh sách các bạn đỗ chuyên của BETA phải dài gấp 5 lần mọi năm

Bởi vàng thật không sợ thử lửa, qua khó khăn vất vả thì cảm xúc mới trào dâng.
Các chiến binh của Beta đã nhận được kết quả thi thì hãy chia sẻ niểm vui cùng Beta và Thầy/ Cô nhaaaaaa!????